Yiyorum Büyüyorum Kitap Sayfası

 * 
E-mail adresinizi girerek düğmeye basınız.Sistemde Kayıtlı E-mail adresinize bir bilgilendirme maili yollanacaktır,bilgilendirme maili içerisindeki linke tıklayarak şifre değiştirme sayfasına yönlendirileceksiniz.
 * 
@ZumrutOzkan twitter da takip edin
SUSOFT LIB.Profiler Statistics   0.0110
Total Load Time   Total Loading Time->0.1271
Modul Load Time   Module Bootstrap ->0.0019    Module Config->0.0034   Require Files->0.0194   _init_menu Modul->0.0060   _init_logo Modul->0.0004   _init_site_search Modul->0.0020   _init_header Modul->0.0027   _init_login Modul->0.0008   _init_footer_menu Modul->0.0006   _init_footer Modul->0.0005   _init_tema Modul->0.0004   _init_banner_tepe Modul->0.0004   _init_sosyalaglar_bar Modul->0.0000   _init_sifre_unuttum Modul->0.0406   _init_zumrut_sagkolon_buton Modul->0.0021   _init_sag_ayrac Modul->0.0000   _init_encok_okunan_makale Modul->0.0102   _init_sag_ayrac Modul->0.0000   _init_encok_okunan_tarif Modul->0.0080   _init_sag_ayrac Modul->0.0000   _init_twitter_anasayfa_uygulamasi Modul->0.0000
Memory   Memory Peak Usage->2621440   Memory Limit->256M   Memory Usage Start->806800   Memory Usage Stop->1796672
Php Info   Php Version->5.6.40   Loaded Ext.->Core, date, ereg, libxml, openssl, pcre, zlib, filter, hash, pcntl, readline, Reflection, SPL, session, standard, cgi-fcgi, bcmath, bz2, calendar, ctype, curl, dba, dom, mbstring, fileinfo, ftp, gd, gettext, iconv, imap, json, exif, mcrypt, mssql, mysqlnd, mysql, mysqli, odbc, PDO, pdo_dblib, pdo_mysql, PDO_ODBC, pdo_sqlite, Phar, posix, SimpleXML, soap, sockets, SourceGuardian, sqlite3, tokenizer, xml, wddx, xmlreader, xmlwriter, xsl, zip, mhash, ionCube Loader, Zend Guard Loader, Zend OPcache,
Total Load Time   Count Included Files->160   Included Files->/home/yiyorumb/public_html/sfr_unuttum.php--- /home/yiyorumb/public_html/ConfigKlasorYolu/config_ConfigKlasorYolu.php--- /home/yiyorumb/public_html/config/config_Klasor.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/suSoft_error_log.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/suSoft_IP_detaylar2.php--- /home/yiyorumb/public_html/config/config_hata_ifadeleri.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/main/suSoft_main.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/profiler/suSoft_interface_profiler_base.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/environment/suSoft_interface_environment_base.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/application/suSoft_interface_application_base.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/bootstrap/suSoft_interface_bootstrap_base.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/INIparser/suSoft_interface_configuration_ini_parser_regulator_base.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/environment/suSoft_environment.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/application/suSoft_application.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/application/suSoft_interface_application.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/application/suSoft_interface_application_viewer.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_layout_class/bootstrap/suSoft_bootstrap_index.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_layout_class/bootstrap/suSoft_bootstrap_default.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/bootstrap/suSoft_bootstrap.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/bootstrap/suSoft_interface_bootstrap.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/resources/suSoft_interface_resource_base.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/resource/suSoft_bootstrap_resource.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/resource/suSoft_resource.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/resources/suSoft_interface_resource_adapter.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/base/suSoft_array_collection.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/module/suSoft_interface_bootstrap_module.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/bootstrap/suSoft_interface_bootstrap_default.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/profiler/bootstrapper/suSoft_interface_profiler_bootstrapper.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_layout_class/bootstrap/suSoft_bootstrap_module.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_helper.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/form/formTag/helper/suSoft_interface_form_tag_helper.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/form/suSoft_form_helper.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/helper/suSoft_helper.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/environment/suSoft_interface_environment.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/INIparser/suSoft_application_ini_parser.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/INIparser/suSoft_ini_parser_adapter.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/INIparser/suSoft_interface_ini_runner.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/INIparser/suSoft_ini_parser.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/INIparser/suSoft_interface_parser.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/INIparser/suSoft_ini_section_parser.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/INIparser/suSoft_interface_section_parser.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/adapter/suSoft_adapter_abstract.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/INIparser/suSoft_interface_application_ini_parser.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/INIparser/suSoft_configuration_ini_parser_regulator.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/INIparser/suSoft_interface_configuration_ini_parser_reader.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/INIparser/suSoft_configuration_ini_parser_custom.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/INIparser/suSoft_configuration_ini_parser.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/INIparser/suSoft_interface_configuration_ini_parser_parser.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/INIparser/suSoft_configuration_ini_parser_default.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/util/suSoft_url.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/frontPageApplicationRunner/suSoft_front_page_application_runner_default.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/frontPageApplicationRunner/suSoft_front_page_application_runner_abstract.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/moduleConfig/suSoft_interface_module_config_base.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/frontPageApplication/suSoft_interface_front_page_application_base.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/frontPageApplication/suSoft_interface_front_page_application.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/view/suSoft_interface_view.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/decorator/suSoft_interface_decorator_adapter.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/renderer/suSoft_interface_renderer.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/view/suSoft_interface_view_base.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/plugin/suSoft_interface_front_page_plugin_base.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/frontPageApplication/suSoft_interface_front_page_application_decorator.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/moduleConfig/suSoft_interface_module_config.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/profiler/suSoft_profiler_default.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/profiler/suSoft_profiler_abstract.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/profiler/suSoft_interface_profiler.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/profiler/execTimer/suSoft_interface_exec_timer.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/profiler/execTimer/suSoft_exec_timer_default.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/profiler/execTimer/suSoft_exec_timer_abstract.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/profiler/memory/suSoft_interface_memory.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/profiler/suSoft_profiler_helper.php--- /home/yiyorumb/public_html/config/config_Database.php--- /home/yiyorumb/public_html/config/config_onyuz.php--- /home/yiyorumb/public_html/config/config_onyuz_login.php--- /home/yiyorumb/public_html/config/config_Admin.php--- /home/yiyorumb/public_html/config/config_header_Tags.php--- /home/yiyorumb/public_html/config/config_form_eleman.php--- /home/yiyorumb/public_html/config/config_dil.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/suSoft_interface_error_log.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/suSoft_interface_data_array_kontrol.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/suSoft_SQL.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/suSoft_HTML.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/suSoft_GET_POST_kontrolor.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/suSoft_form_elemanlar.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/suSoft_google.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/suSoft_DIL.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/suSoft_page_visit.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_layout_class/onyuz/onyuz_moduller_yerlesim.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_layout_class/onyuz/onyuz_dropshadow_yerlesim.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_layout_class/Admin/Admin_form_moduller_yerlesim.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_layout_class/Admin/Admin_GET_POST_kontrolor_yerlesim.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/suSoft_login.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/suSoft_functions.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/frontPageApplication/suSoft_front_page_application_default.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/frontPageApplication/suSoft_front_page_application_abstract.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/plugin/suSoft_interface_front_page_plugin.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/plugin/suSoft_front_page_plugin.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/plugin/suSoft_front_page_plugin_inline.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/frontPageApplication/suSoft_interface_front_page_application_view_base.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/frontPageApplication/suSoft_front_page_application_view.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/frontPageApplication/suSoft_interface_front_page_application_view.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/form/header/suSoft_interface_form_header_base.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/form/header/suSoft_form_header_default.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/form/header/suSoft_form_header_abstract.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/form/header/suSoft_interface_form_header.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_element.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/plugin/suSoft_form_header_plugin_inline.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/form/header/helper/suSoft_form_header_helper.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/form/formTag/suSoft_form_tag_default.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/form/formTag/suSoft_form_tag_abstract.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/form/formTag/suSoft_interface_form_tag.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_element_js_event.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_element_css_inline.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_element_css_class.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_element_event.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_element_name.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_element_id.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/form/formTag/helper/suSoft_form_tag_helper.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/form/body/suSoft_form_body_tag_default.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/form/body/suSoft_form_body_tag_abstract.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/form/body/suSoft_interface_form_body_tag.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_element_text_direction.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_element_lang_code.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_element_xml_lang_code.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/form/body/helper/suSoft_form_body_tag_helper.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/form/formTag/suSoft_interface_form_tag_base.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/form/body/suSoft_interface_form_body_tag_base.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_layout_class/bootstrap/suSoft_bootstrap_form_form_tag.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_layout_class/bootstrap/suSoft_bootstrap_form_body_tag.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/moduleConfig/suSoft_module_config_default.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/moduleConfig/suSoft_module_config_abstract.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/plugin/suSoft_module_config_plugin_inline.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/decorator/suSoft_decorator_front_page_application_runner_default.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/decorator/suSoft_decorator_basic.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/decorator/suSoft_interface_decorator_basic.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/renderer/suSoft_renderer_view.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/renderer/suSoft_renderer.php--- /home/yiyorumb/public_html/interfaces/renderer/suSoft_interface_render.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/view/suSoft_view_front_page_application_runner_default.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/view/suSoft_view.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/view/suSoft_view_header_default.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/decorator/suSoft_decorator_header_default.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_layout_class/onyuz/onyuz_menu_yerlesim.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_layout_class/onyuz/onyuz_arama_yerlesim.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_layout_class/onyuz/onyuz_header_yerlesim.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_layout_class/onyuz/onyuz_kuulanici_islemleri_yerlesim.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_layout_class/onyuz/onyuz_footer_yerlesim.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_layout_class/onyuz/onyuz_sifre_yerlesim.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/suSoft_validation.php--- /home/yiyorumb/public_html/config/config_Validation.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/suSoft_mail.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/phpmailer/class.phpmailer.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_layout_class/onyuz/onyuz_zumrut_yerlesim.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_layout_class/onyuz/onyuz_makaleler_yerlesim.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_layout_class/onyuz/onyuz_tarifler_yerlesim.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/view/suSoft_view_content_default.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/decorator/suSoft_decorator_content_default.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/view/suSoft_view_footer_default.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/decorator/suSoft_decorator_footer_default.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/profiler/decorator/suSoft_decorator_profiler.php--- /home/yiyorumb/public_html/lib_class/profiler/renderer/suSoft_renderer_profiler.php---