Yiyorum Büyüyorum Kitap Sayfası

İnatçı, Bağımlı Çocuk

İnatçı Çocuk-Ağlayan Çocuk

Genelde kişilik özelliği olarak "inatçılık" ile çocukların psikososyal gelişimi içerisinde sergiledikleri tipik davranışlar ebeveynler tarafından birbiriyle karıştırılabilmektedir.
Özellikle 2 yaşından sonra çocukta daha bağımsız olabilme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır ( kendi başına yürümek, giyinmek, yemek istemek v.b.) Daha önceden söz dinleyen çocuk bir anda her söylenenin zıttını yapmak isteyen, inatçı bir çocuğa dönüşmüş olabilir. Bu durum gelişimsel olarak ortaya çıkan ve her çocukta beklediğimiz bir davranış biçimidir. Bağımsızlık isteği ebeveyn ile (özellikle de anne) çatışmaya, sürekli ağlama ve hırçınlık davranışlarına neden olabilir. Genelde anneler sabırları zorlandığından "ağlama" ya da "istediğini ağlayarak söyleme" gibi işe yaramayan uyarılarda bulunup ağlama davranışını pekiştirirler. Ancak çocuğun ağlaması karşısında görmezden gelme, önemsememe büyük ölçüde azalmasına neden olur. Çocuğun kendisine zarar vermesi durumu dışında kazandığı becerileri (yürüme, merdiven çıkma, kaşık tutma, v.b.) denemesine izin veren ebeveynler onun bağımsılık ihtiyacını ve kendine güvenini desteklemiş olurlar.
Üç yaşından sonra bağımsız olmasına izin veren ebeveynlerin kurallarına karşı çocuğun uyumu giderek artmaya başlar. Ancak yine de hem fiziksel hem de zihinsel becerilerini test etme ihtiyacı da devam edecektir.Genelde çocuğum çok inatçı diyen ebeveynlerin kendi davranışlarını gözden geçirmeleri gerekmektedir.

Sinirli Çocuk-Bağımlı (Sürekli İlgi Bekleyen, Anneci) Çocuk

Çocukların davranışları ebeveynlerin davranış sitillerine bağlı olarak değişmektedir. Aşırı baskıcı, kısıtlayıcı, cezalandırıcı ve sürekli kontrol eden ebeveynlerin edindiği becerileri test etme konusunda kaygısı yüksek, mızmız, içe-kapanık ve kendine güvenmeyen çocukları olmaktadır. Buna karşın otoriter ebeveynler bazı sınırlar ve kısıtlamalar koysalar da çocuğun bağımsız davranmasına izin verdiklerinden dışa-dönük, girişimci ve kendine güvenen çocukları olmaktadır. Aşırı serbest bırakan, çocuğa gereğinden fazla özgürlük tanıyıp olumsuz durumlarda bile çocuğun davranışlarını kontrol etmeyen ebeveynlerin kurallara uymayı reddeden, sinirli, başkalarına karşı hoş görülü olamayan çocukları olmaktadır. Dış dünyayı tehlikelerle dolu olarak gören ve aile bireyleri dışındaki insanlara güvenmeyen ebeveynlerin çocukları onlara yapışık ve bağımlı hale gelebilirler. Bunun yanı sıra aşırı koruyucu olup çocuğun edindiği becerileri test etmesine izin vermeyen ebeveynlerin çocuklarında da bağımlılık gözlemlenebilir.

www.bayindirhastanesi.com.tr
Merkez: (312) 287 9000
Kavaklıdere:(312) 428 0808

2006-09-10
Bu yazı 2008 kere okunmuştur.
Adınız :
Yorumunuz :
 * 
@ZumrutOzkan twitter da takip edin