Yiyorum Büyüyorum Kitap Sayfası

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite II

V.Çalışma Alışkanlıklarını Geliştirmek ve Başarıyı Arttırmak için Neler Yapılabilir?

Başarısızlık şansını azaltan öğrenme deneyimleri sağlayın. Çocuğun öğrenmeye olan ilgisini ve başarı şansını arttırmak için uygun seçenekler sunun.

Öğrenciye,her çalışma esnasında aklında tutabileceği miktarda bilgi sunun.

Verdiğiniz ödeve ilişkin öğrencinizin görüşlerini alın. Görevini yerine getirebilmesi ile ilgili düşünce ve duygularını anlamaya çalışın.

Ödevlerin uygunluğunu değerlendirin. Öğrencide engellenme yaratacak (çok zor ve çok uzun) bir görev vermeyin. Bunun yanısıra, sıkıcı olabilecek, (çok kolay,çok kısa,çok tekrarlayıcı) görevlerden de kaçının. Öğrenciye gerektiği kadar nitelikli ve incelikli görevler verin.

Öğrenci başarılı oluncaya kadar ödevle ilgili beklentilerinizi azaltın. Öğrenci başarı gösterdikçe ödevlerin güçlüğü ve uzunluğu giderek arttırılabilir.

Öğrenciyi sınıf ödevini bitirmeden eve göndermekten kaçının. Bitirilmemiş ödev çocukta ve ailesinde sıkıntı yaratır ve aralarında güç savaşına yol açar. Öğrenci okulda ödevini bitiremezse, enerjisi azalacağından (hem fiziksel hem de bilişsel)evde de tamamlamakta zorluk çekecektir. Öğretmen, öğrencinin başarabileceği bir seviyede azaltılmış olan ödevde kararlı ise,öğrenci ya boş zamanında ya da okuldan sonra bitirilmemiş ödevini kalarak tamamlamalıdır. Bu sürenin kısa olmasına dikkat edilmelidir. Öğretmen ve ebeveyn için elverişsiz bir durum olsa bile,ödev tamamlanmadığı sürece bu durumun sürekli uygulanmasında yarar vardır.

Ev ödevini hazırlama şansını arttırmak için,öğrencinin gerekli materyali çantasına koyup koymadığını her gün kontrol etmesini sağlayın.

Öğrencinize ve ailesine akşam yemeğinden önce ev ödevini tamamlamasını (yorgunluk ve uykusuzluk faktörünü bertaraf etmek için) önerin.

Ödev vermeseniz bile öğrencinizin evde yarım saatlik bir çalışmayı sürdürmesine destek olun.

Ödev kontrolünü mutlaka yapın.

Öğrenci genellikle günün başlangıcında canlanamaz,öğleden sonra da dikkat ve enerjisi azalır. Mümkünse akademik dersleri gün ortasına yaymaya çalışın. Diğer saatlere yapmaktan hoşlanabilecekleri ders veya etkinlikleri koyun.

Öğrenme isteğini kamçılayan (laboratuar vs.) ilginç bir çevre yaratın. Farklı duyular yoluyla(görsel,işitsel, dokunma,motor...)öğrenmesine olanak tanıyın.

Yeni bilgi ve becerileri verdikten hemen sonra,başarılı olmasını beklemeyin. Sözel bilgiyi kısa aralıklarla kesin ve yeniden gözden geçirip özetleyin ve öğrencinin tekrar etmesini sağlayın.

Çoğu öğrenci utandıkları için soru sormaz. Soru sormak ve tekrarlamak için kendilerini rahat hissetmelerini sağlayın. Bilgiyi veya yönergeyi tekrar ettiğinizde sakin ve güven veren bir sesle konuşun.

Görevini tamamlama sırasında kendisini ya da uygun davranış gösteren diğer öğrencileri pekiştirin. Pekiştirirken görev sırasındaki davranışını daima tanımlayın:“Sırasında gayet sakin bir biçimde oturan ve ödevine konsantre olan Ali’nin çalışması çok hoşuma gitti”

Öğrencinin ne kadar küçük olursa olsun başarısını ödüllendirin. Öğrencinin başarısının adımlarını açık bir şekilde tanımlayarak, gayretini ve coşkusunu arttırın. “Zamanını çok iyi değerlendirdin. Her gün 15 dakika çalışarak, dönem ödevini zamanında hazırladın.”Unutmayın ki öğrenci başarıyı deneyimledikçe yeni bir göreve başlamak, yeni bilgiler edinmek için çaba sarfeder.

Başarı sağlamak için sorumluluk üstlenmesinde öğrenciye cesaret verin. Çok fazla koruyucu olmak,çocuğun kişisel başarı duygusunun gelişmesine engel olabilir. Yanlışların önemli öğrenme deneyimleri sağladığı noktasından hareketle, başarısızlığının sorumluluğunu da üzerine alması için öğrenciye cesaret verin.

Öğrencinin başarısı için en önemli unsur, ev ve okul arasındaki olumlu iletişimdir. Bu iletişim yeni belirtiler, değişen şartlar ve ilaca uyumla ilgili bilgiler için gereklidir. Bu nedenle öğrencinizin ailesi ile telefon ya da üzerine günlük değerlendirmelerin karşılıklı olarak yazıldığı bir not defteri sayesinde iletişiminizi sürdürün. Bu not defterinde, sadece öğrencinin olumsuz yanlarından söz etmemeye özen gösterin. Az da olsa, iyi çalışmalarını ve uyumlu okul davranışlarını pekiştirmeye dikkat edin.

Bu çocuklar,öğrenme stratejileri oluşturmakta ve problem çözme becerileri geliştirmekte zorluk çekerler. Öğrenciye etkili öğrenme stratejilerini ve bu stratejilerin akademik görevlerde kullanımını öğretin.

Okuma sırasında noktalama işaretlerini uygun bir şekilde vurgulaması okuduğunu anlama açısından çok önemlidir. Her virgülde kısa soluk almasını,her bir cümlenin sonunda muntazam soluk almasını önerin. Bir başka yöntem olarak noktalama işaretlerinin üzeri boyanabilir. Virgüller için“bekle işareti”olarak sarı, noktalar için “dur işareti”olarak kırmızı kalem kullanılabilir. Ayrıca virgülden sonra bire,noktadan sonra sessizce ikiye kadar sayması önerilebilir.

Öğrencinin sessiz olarak-sesliye göre-daha iyi okuyup okumadığını belirleyin. Öğrencinin yüksek sesle okumadan önce, bir pasajı sessiz olarak gözden geçirmesine izin verin.

Daha kısa ve daha kolay okuma parçaları üzerinde okuma pratikleri yapın.

Uygun hızda okuma güçlüğü varsa geribildirim ve karşılaştırma sağlaması için teyp kaydı kullanımını destekleyin.

Konuyu okumadan önce, varsa giriş, özet, gözden geçirme sorularını ya da parçanın sonundaki anlama ve yargılamaya ilişkin soruları okumasını önerin. İkinci aşamada bu sorulara cevap bulmak amacıyla okusun. Bu yöntem, öğrencinin edindiği bilgiye ilişkin farkındalığını arttırır.

Konuların bölüm ve alt bölüm başlıklarına öğrencinin dikkatini çekin. Başlık ana fikri ve materyalin nasıl organize edileceğini öğretir.

Konunun okunması ile elde edilen bilgiyi, gerek sizin düzenlediğiniz,gerekse konunun sonunda yer alan soruları cevaplayarak gözden geçirmesini sağlayın.

Yeniden okuma aşaması sırasında kolaylık sağlaması için, konunun önemli yerlerinin altının çizilmesine ya da not edilmesine destek verin.

Öğrencinizi çalışma zamanının büyük bir kısmını okuduğu konuyu kitaba bakmadan tekrarlamasının yararına ilişkin bilgilendirin.

Yüksek sesle tekrarı destekleyin.

Öğrencilere, çalışma materyalleri,kitaplar,sunumlar ve dersin orta bölümlerini öğrenmek için daha fazla zaman harcamaları gerektiğini öğretin. Başlangıçlar ve bitişler kolaylıkla hatırlanır. Oysa orta bölümler, daha fazla çalışma ve önem gerektirir.

Yeni verdiğiniz bilgiyi 5 dakika için bile olsa öğrencinin gözden geçirmesine izin verin. Araştırmalar göstermektedir ki bilgi,çoğunlukla öğrenildikten sonraki ilk 5 dakikada unutulur. Bu hızlı gözden geçirme öğrenmeyi daha kalıcı kılar.

Öğrencinin kim,ne,ne zaman,nerede,nasıl ve niçin detaylarına odaklanmasını ve bu anahtar kelimelerle düşüncelerini organize etmesini sağlayın.

Bilgilerin arasında ilişki kurmayı sağlayın(Örneğin,isimler, yerler, uzun bir listeden çok, küçük,anlamlı gruplar halinde gruplanırlarsa hatırlanmaları daha kolay olur). Konuların kendinden önce ve sonra gelen konularla ilişkisini kurun.

Öğrenciye şu anki bilgileri ile kişisel yaşam deneyimleri bilgisini ilişkilendirmeyi öğretin.

Soyutlamalar,hatırlanması daha güç olan şeyler olduğu için, daha önce öğrenilmiş anlamlı deneyimler ile soyut kavramları birbirine bağlayın.

Öğrendiği bilgiyi nasıl görselleştireceğini öğrenciye öğretin. Bilgilerle ilgili bir seri resim veya zihinsel bir imaj yaratın(Hatırlamayı kolaylaştırmak için bu resimler alışılmadık ya da saçma olabilirler)

Ödev hazırlarken bilgisayar kullanımına izin verin.

Matematik işlemlerinde parmakların kullanımına izin verin.

Matematikte süre kullanmayın. Zamanlı testler öğrencide stres yaratır.

Hesap makinesi kullanımına izin verin.

İşlemi yapmadan önce,işlemin işaretini fosforlu ya da renkli kalemle çizin.

Karışık işlemlerde problemleri renkli kalemlerle kodlayın(Ekleme işlemini yeşille, çıkartma işlemini kırmızı ile kodlayın).

Öğrenciye işlemin ve sütunlardaki numaraların hizasını kontrol etme alışkanlığını kazandırın.

Matematik problemlerini cevaplamadan önce,problemi defterine yeniden yazdırmayın. Bu aşırı zaman alır,stres ve engellenme yaratır.

Yazım hızı çok yavaş ise arkadaşlarının notunu fotokopi etmesine izin verin.

Eğer öğrenci çok hızlı yazamıyorsa,daha kısa ödevler vermeniz,doğruluğu arttırmayı,çalışmasını kontrol etmeyi sağlayacak zamanı öğrenciye kazandırır.

Sınavları, çoktan seçmeli hazırlamaya özen gösterin.

Öğrencileri sınav sırasında yönergeleri dikkatli okuması için uyarın ve yönergeye ait anahtar kelimelerin altını ya da fosforlu kalemlerle üstünü çizin(Tanımlayın, özetleyin, karşılaştırın, eşanlamlısını –zıddını bulun gibi).

Test başlamadan önce, öğrencinin test formatını incelemesine izin verin(Çoktan seçmeli,doğru-yanlış,boşluk doldurma gibi).

Çoktan seçmeli testlerde dürtüsel hatalar yapan öğrencilere cevap seçeneklerini örtmeleri öğretilebilir. Soruyu okuyup,cevabı düşündükten sonra seçenekler açılır ve doğru cevap işaretlenir.

Genellikle yavaş çalıştıklarından testi tamamlamaları için ek bir süre verin.

Sorulara verdiği cevapları gözden geçirmesi için destekleyin.

Öğrencinin probleminden çok,yeteneklerini derecelendirin. Örneğin, el yazısını, noktalamalarını,harf ve hece hatalarını değil de, tarih sınavının içeriğini değerlendirin.

Öğrencinin yanlış cevaplarının sayısından çok, doğru cevaplarının sayısı ile ilgilenin.

2006-11-06
Bu yazı 1886 kere okunmuştur.
Adınız :
Yorumunuz :
 * 
@ZumrutOzkan twitter da takip edin