Yiyorum Büyüyorum Kitap Sayfası

Büyükanne - Büyükbaba

Geleneksel aile yapısında kadının rolü daha çok ev işleri ile ilgilenmek ve çocuk bakmakken değişen koşullar ve aile yapısı nedeniyle kadının çalışma yaşamına başlamış olması çocuğa kim bakacak sorusunu da gündeme getirmiştir.

Bazı aileler çocuğa bakmak için bir bakıcı bulmak durumunda kalırken, bazı ailelerde ise aile büyükleri büyükanne- büyükbaba bu görevi yerine getirmeye başlamışlardır. Aile büyüklerinin çocuğa bakmaları beraberinde bazı avantajlar ve dezavantajlar getirmektedir.

İlk avantajı anne babanın maddi olarak bakıcıya vereceği ücretin verilmemesidir. Bu sayede aileler ekonıomik fayda sağlamaktadırlar. Diğer bir faydası da tanınmayan ve güven duyulmayan bir kişiye çocuğu emanet etmek yerine güvenilen birine çocuğu teslim etmiş olmanın verdiği rahatlıktır. Bu sayede anne babalar daha huzurlu biçimde çalışabilmektedirler.

Bazı faydalarına rağmen aile içinde sorunlar da oluşturabilmektedir. İlk sorun çocuk yetiştirme konusunda görülmektedir. Anne babanın çocuk yetiştirme ile ilgili disiplin anlayışı ile büyükanne- büyükbabanın disiplin anlayışı uyuşmayabilir. Burada temel ayrım anne babanın çocuk yetiştirme konusunda kendisini sorumlu görmesine karşın aile büyüklerinin bu konuda daha az sorumluluk sahibi olmalarıdır. Onlar için disiplinden daha önemlisi torunu ile hoşça vakit geçirmek ve torunlarını üzmemek olabilmektedir.

Diğer bir sorun da anne babanın ve doktorların çocuk yetiştirme ile ilgili düşüncelerinin zaman zaman büyükanne-büyükbaba tarafından paylaşılmıyor olmasıdır. Bu konuda anne baba ile aralarında zaman zaman fikir ayrılıkları görülebilir. Bazen önerileri dinledikten ve öneriye katıldıktan sonra yine kendi davranışlarını sürdürme eğilimi içinde olabilirler.

Zaman zaman anne- baba ile büyük anne -büyükbaba arasında bazı sorunlar çocuğa yansıyabilir. İki kuşak arasındaki fikir ayrılıkları çocukta ikilemler yaratabilir.

Disiplin konusunda sorunlar çözmek için aile büyüklerinin çocuğu sevmek demenin onu sürekli olarak mutlu etmek olmadığını öğrenmeleri gereklidir. Çünkü çocuğa sürekli olarak hediyeler vermek ya da her istediğini yerine getirmek çocuğa fayda yerine zarar vermektedir. Bu durumda çocuk ilerleyen dönemlerde mutsuz, istediklerinin bir an önce yerine getirilmesini isteyen talepkar bir çocuk haline gelebilir.

Olumlu ancak belirli oranda kuralların da hissettirilerek bir disiplin anlayışının belirlenmesi çocuk üzerinde pozitif etkiler yaratacaktır. Bu koşula ne kadar uyulursa çocuk o denli sağlıklı bir ortamda büyümüş olacaktır.

Psikolog Ferahim Yeşilyurt
International Hospital İstanbul
www.internationalhospital.com

2007-02-04
Bu yazı 1776 kere okunmuştur.
Adınız :
Yorumunuz :
 * 
@ZumrutOzkan twitter da takip edin